Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Tổng cục thuế, Câu hỏi: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng ổn định liên tục trước năm 1975 (đất khai hoang chưa cấp Giấy CNQSD đất). Đến năm 2007 gia đình tôi làm nhà trên thửa đất chưa cấp Giấy CNQSD đất trên và bị xử phạt hành chính, thuộc trường hợp cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì gia đình tôi thực hiện nghĩa vụ về thuế như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn. Tóm tắt nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất. Thửa đất trên gia đình tôi có nguồn gốc do ông bà tôi khai hoang sản xuất để lại kể từ năm 1975, cho ba mẹ tôi sử dụng sản xuất, ổn định, liên tục vào mục đích sản xuất nông nghiệp, không có tranh chấp. Năm 1988 ba mẹ tôi chuyển qua trồng cây lâu năm, đến năm 2002 ba tôi tuổi già sức yếu nên đã cho tôi thửa đất trên tiếp tục sử dụng. Đến năm 2007 tôi làm nhà ở trên thửa đất, theo biên bản xử phạt của UBND Phường 3 theo Khoản a Điểm 2 Điều 6 Nghị định 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 để xử phạt hành chính. Gia đình tôi có đầy đủ các điều kiện sau: chưa có đất ở, chưa có nhà ở, trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại địa phương; đã bàn giao xong diện tích đất thu hồi 1.365 m2; diện tích thửa đất còn lại 1.450,6 m2 đủ điều kiện được cấp GCNQSD đất; thuộc đối tượng được tái định cư trên diện tích đất còn lại có nhà ở sau khi Nhà nước thu hồi đất, năm 2007 tôi làm nhà tại thửa đất trên và bị xử phạt hành chính. 1.1) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai (giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 Luật Đất đai). - Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì hộ gia đình tôi đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 Luật Đất đai; diện tích đất nông nghiệp còn lại (nếu có) phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước. Vậy cho tôi hỏi gia đình tôi thực hiện nghĩa vụ về thuế đối với thửa đất trên như thế nào? 1.2) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 (công nhận diện tích đất ở bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương). - Căn cứ Điểm b, Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Căn cứ khoản 5 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được bổ sung bởi Khoản 18 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) gia đình tôi có nhà ở gắn liền với đất, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thuộc trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép theo quy định của pháp luật (làm nhà trên đất nông nghiệp năm 2007, vi phạm luật đất đai do không chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở), thửa đất ở hiện nay phù hợp quy hoạch nên gia đình tôi đủ điều kiện được nhà nước công nhận diện tích đất ở bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương do đã sử dụng đất ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014. Vậy cho tôi hỏi gia đình tôi thực hiện nghĩa vụ về thuế đối với nhận diện tích đất ở bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương theo quy định trên như thế nào?
13/09/2022
Trả lời:


Gửi phản hồi: