Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ tài chính! Công ty tôi đang gặp vướng mắc về ưu đãi thuế TNDN cho dự án mở rộng như sau, kính mong được Bộ tài chính hướng dẫn giúp Doanh nghiệp. Câu hỏi 1: Năm 2023 Doanh nghiệp tăng vốn đầu tư để mở rộng nhà xưởng, mua thêm máy móc thiết bị (có thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn đầu tư và vốn góp). Tiến độ thực hiện dự án trong 2 năm (2023-2024). Năm 2023 xây dựng nhà xưởng, mua MMTB lắp đặt và sản xuất 1 số sản phẩm. Đến T10.2024 dự án sẽ hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại thời điểm năm 2023 -2024 dự án này chưa đáp ứng tiêu chí là dự án đầu tư mở rộng nhưng đã phát sinh doanh thu từ dự án này. Vậy phần doanh thu phát sinh năm 2023 -2024 từ dự án mở rộng này tính thuế TNDN theo thuế suất nào? Đến năm 2025 Công ty mới đáp ứng được 1 trong 3 tiêu chí đối với dự án đầu tư mở rộng, vậy ưu đãi thuế TNDN có được tính miễn 2 năm (2025 và 2026) giảm 4 năm tiếp theo từ năm 2027 hay không? Câu hỏi 2: Dự án ban đầu Công ty xây dựng nhà xưởng F hai tầng năm 2016. Năm 2023 Công ty đầu tư mở rộng, tăng vốn đầu tư mua thêm máy móc thiết bị và xây thêm tầng 3 nhà xưởng F ( chi phí xây tầng 3 nhà F khoảng 50 tỷ VND). Vậy giá trị tầng 3 nhà F này có được tính vào " Tỷ trọng nguyên giá TSCĐ đầu tư mới tăng thêm" của dự án mở rộng hay không? Xin chân thành cảm ơn!
06/02/2024
Trả lời:


Gửi phản hồi: