Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Công ty chúng tôi đầu tư sản xuất năng lượng mặt trời với công suất lắp đặt Pin: 1.139,2 Kwp - Inverter: 975 Kw. Vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: 20 tỷ, Tổng giá trị đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà là: 15.233.366.364 đồng Công ty chúng tôi xin được hỏi quý Cơ quan: 1. Trường hợp công ty chúng tôi có cần phải cấp giấy phép hoạt động điện lực không? 2. Công ty chúng tôi được hưởng ưu đãi thuế TNDN không? Nếu được cần điều kiện gì? Theo tìm hiểu tại Khoản 2 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội: "2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm: a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước; ........" => Như vậy theo luật đầu tư Công ty chúng tôi là dự án đầu tư trong nước nên không cần cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Tuy nhiên Theo Luật thuế TNDN, tại Điều 1, Khoản 18 Nghị định 12/2015/NĐ-CP 12 tháng 02 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 như sau: "Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.” Vậy trường hợp Công ty chúng tôi KHÔNG CÓ giấy chứng nhận đầu tư thì có được ưu đãi thuế TNDN theo điều 15 và 16 Nghị định Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 không? Mong sớm nhận được câu trả lời của quý cơ quan, Công ty chúng tôi chân thành cảm ơn
27/02/2024
Trả lời:

Ngày 31/01/2024 Cục Thuế thành phố Đà Nẵng có nhận được Phiếu chuyển của Tổng cục Thuế số 167/PC-TCT về việc độc giả Nguyễn Nhật Phương hỏi chính sách thuế qua Cổng Thông tin điện tử - Bộ Tài chính về ưu đãi thuế thu nhập doanh nhiệp (TNDN) hoạt động sản xuất điện năng lượng mặt trời của Công ty. Trên cơ sở câu hỏi của độc giả, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng chưa đủ cơ sở để trả lời.

Cục Thuế đã nhiều lần liên hệ với độc giả qua số điện thoại đã cung cấp  qua email (0976316880) để bổ sung hồ sơ liên quan để có cơ sở trả lời, nhưng không nhận được sự hồi đáp.

 Cục Thuế đề nghị độc giả cung cấp các hồ sơ liên quan như giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp và các hồ sơ liên quan đến dự án đầu tư mới cơ sở sản xuất điện năng lượng mặt trời. Khi nhận được các hồ sơ thông tin liên quan, Cục Thuế sẽ thực hiện trả lời đến độc giả.

Cục Thuế TP.Đà Nẵng  có ý kiến để độc giả Nguyễn Nhật Phương được biết và thực hiện. Đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn, số điện thoại 0236.820450./.

 

Gửi phản hồi: