Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Bố tôi có nhà ở và sinh sống ổn định tại xã Nam Cường từ năm 1990. Đến năm 1998, bố tôi được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất ở là 400 m2 tại xã Nam Cường. Tại thời điểm năm 1998, bố được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất (thuộc trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất, chứ không phải trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất). Năm 2022, bố tôi được phép chuyển mục đích sử dụng đất 155m2 từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại phường Nam Cường (trước đây là xã Nam Cường). Hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất tại phường Nam Cường là 120m2. Bố tôi là người đồng bào dân tộc thiểu số, nay muốn xin giảm 50% tiền sử dụng đất đối với phần điện tích 120m2 trong tổng diện tích được chuyển mục đích là 155 m2 theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Vậy trường hợp của bố tôi, có được tính 120m2 xin chuyển mục đích (trong tổng số 155m2 được cho phép chuyển mục đích) là diện tích đất trong hạn mức được không?
03/04/2024
Trả lời:

Ngày 28/3/2024, Cục Thuế tỉnh Lào Cai nhận Phiếu chuyển số 390/PC-TCT ngày 27/3/2024 của Tổng cục Thuế về việc trả lời thư điện tử của độc giả: Vũ Lan Hương theo phiếu hỏi số 260324-21 ngày 27/3/2024 trên Cổng Thông tin điện tử - Bộ Tài chính về chính sách thuế. Vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Lào Cai trả lời độc giả như sau:

          - Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất:

‘‘1. Việc xác định diện tích đất trong hạn mức phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình (bao gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ theo quy định của pháp luật), cá nhân chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.»

          - Khoản 2, Điều 4 Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 10/2/2022 của UBND tỉnh Lào Cai Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tương niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; tách thửa, hợp thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai:

          Điều 4. Hạn mức giao đất ở đối với trường hợp xin giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

         

          2. Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết:

          a) Hạn mức giao đất ở đô thị diện tích không quá 120,0 m2;

          b) Đối với đất ở khu vực nông thôn có các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã diện tích không quá 200,0 m2;

          c) Đối với đất khu vực nông thôn khác còn lại diện tích không quá 400,0 m2.”

Căn cứ các quy định trên và thông tin của bà Vũ Lan Hương cung cấp thì hộ gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1988 với diện tích 400 m2 tại xã Nam Cường (nay là phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) là diện tích trong hạn mức đất ở theo quy định.

Đối với diện tích 155 m2 được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở thuộc diện tích vượt hạn mức giao đất và không áp dụng miễn giảm tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức nêu trên

Gửi phản hồi: