Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kình gửi BỘ TÀI CHÍNH ; Tôi xin hỏi về thuế suất thuế GTGT như sau; Công ty cổ phần Tập đoàn là một đơn vị sản xuất phần mềm, chúng tôi cung cấp phần mềm theo 02 hình thức gồm: Bán bản quyền sử dụng phần mềm trọn đời và cho thuê sử dụng phần mềm. Quy trình xây dựng phần mềm của chúng tôi bao gồm các bước như mô tả dưới đây: Giai đoạn thực hiện sản xuất phần mềm của Công ty chúng tôi gồm có; Bước 1 : Khởi động dự án và khảo sát hệ thống gồm có: Thành lập nhóm dự án, Xây dựng kế hoạch dự án (kế hoạch tổng thể, các kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn thực hiện), Thực hiện khảo sát hệ thống và lấy yêu cầu chi tiết khách hàng, Xây dựng tài liệu báo cáo kết quả khảo sát, tài liệu phân tích đặc tả yêu cầu sản phẩm Bước 2 : Phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm - Phân tích hệ thống gồm có : Phân tích yêu cầu người sử dụng, Phân tích dữ liệu hệ thống, Phân tích chức năng hệ thống. - Thiết kế hệ thống phần mềm gồm có : Thiết kế kiến trúc hệ thống phần mềm. Thiết kế chức năng chi tiết hệ thống, cơ sở dữ liệu, giao diện màn hình chức năng. Xây dựng bộ tài liệu kiểm thử (thử nghiệm, kịch bản thử nghiệm, dữ liệu thử nghiệm,…). Xây dựng hệ thống, kiểm thử hệ thống phần mềm. Bước 3 : Lập trình các chức năng hệ thống phần mềm.Thực hiện kiểm tra lại mã code (rà soát) và chỉnh sửa các chức năng thành phần của hệ thống phần mềm. Thực hiện tích hợp các thành phần hệ thống, phần mềm. Bước 4: Thực hiện các thủ tục kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra. Thực hiện sửa lỗi theo kết quả kiểm tra và tối ưu các chức năng hệ thống phần mềm. Bước 5 : Về phần hoàn thiện (đóng gói sản phẩm phần mềm; đăng ký mẫu mã; đăng ký quyền sở hữu trí tuệ) Bước 6 : Cài đặt, đào tạo: Xây dựng các tài liệu đào tạo và hướng dẫn sử dụng . Thực hiện cài đặt hệ thống tại hạ tầng của Trí Nam hoặc hạ tầng của khách hàng. Đào tạo người dùng và chuyển giao hệ thống phần mềm. Thực hiện vận hành thử nghiệm và vận hành chính thức phần mềm ứng dụng. Biên bản bàn giao sản phẩm. Bước 7 : Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như bán, cho thuê hệ thống phần mềm Công ty sản xuất. Giai đoạn nghiệm thu và bảo trì ( Bao gồm cả phần mềm và phần cứng nếu có) - Tổ chức thử nghiệm hệ thống phần mềm - Thực hiện thủ tục đánh giá kết quả nghiệm thu và chuyển sang giai đoạn bảo hành, bảo trì hệ thống . Hiện tại đối với sản phẩm hệ thống phần mềm Công ty cổ phần Tập đoàn tự sản xuất, Công ty chúng tôi đang thực hiện dịch vụ cho thuê hệ thống phần mềm của mình với nhiều đối tác khác nhau hoặc cùng một đối tác nhưng thuê nhiều lần khác nhau. Vì vậy Công ty chúng tôi làm công văn này xin được hỏi Cục Thuế Thành phố Hà nội về việc “xác định thuế suất GTGT cho thuê hệ thống phần mềm” có phải chịu thuế GTGT không? Trường hợp chịu thuế thì mức thuế suất thuế GTGT là bao nhiêu phần trăm (%)?
24/01/2024
Trả lời:

Về nội dung vướng mắc của Độc giả, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn hướng dẫn số 81179/CTHN-TTHT ngày 17 tháng 11 năm 2023.

Đề nghị Độc giả nghiên cứu các cơ sở pháp lý có liên quan, nội dung hướng dẫn tại công văn số 81179/CTHN-TTHT ngày 17 tháng 11 năm 2023 (đính kèm) và tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả cung cấp hồ sơ liên quan đến vướng mắc và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.


090124-5_638417039969400053_4266-HAN-NguyenKimNgoc-090124-5.pdf
Gửi phản hồi: