Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Công ty chúng tôi là nhà thầu phụ có trụ sở cty ở TP Thuận An, Bình Dương có ký hợp đồng với nhà thầu chính (Cty TNHH CÔNG TRÌNH ĐIỆN KHÍ HOA THÁI có trụ sở đóng tại Quận Bình Tân – TP HCM) để thi công “Công trình lắp đặt hệ thống tủ điện hạ thế 0.4kv nhà xưởng sợi gia đoạn 1 của chủ đầu tư là cty HuaFu”, địa điểm thi công là ở Thị Trấn Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Vậy khi công ty chúng tôi thi công hoàn thành công trình này và mở hóa đơn GTGT cho khách hàng thì có cần trích 1% tiền thuế GTGT vãng lai cho Chi Cục Thuế Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An hay không? Nếu có trích nộp tiền thuế GTGT vãng lai này thì cty Chúng Tôi phải kê khai vào đâu để khấu trừ lại số tiền thuế đã nộp?. (Từ năm 2021 trở về trước công ty kê khai vào PL 01-5/GTGT sau đó qua chỉ tiêu [39] trên tờ khai 01/GTGT để khấu trừ). Xin Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế hướng dẫn chi tiết giúp công ty chúng tôi
25/04/2022
Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP  ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

-        Tại Điều 13 quy định khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng:

“Điều 13. Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng

1. Các trường hợp được phân bổ:

c) Hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành;…”

2. Phương pháp phân bổ:

c) Phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hoạt động xây dựng:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh của hoạt động xây dựng bằng (=) doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng tại từng tỉnh nhân (x) với 1%.

3.Khai thuế, nộp thuế:

c) Đối với hoạt động xây dựng:

c.1) Người nộp thuế là nhà thầu xây dựng, ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính của người nộp thuế, bao gồm cả công trình, hạng mục công trình xây dựng liên quan tới nhiều tỉnh thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng của các công trình, hạng mục công trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này; nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có công trình xây dựng. Trường hợp Kho bạc Nhà nước đã thực hiện khấu trừ theo quy định tại khoản 5 Điều này thì người nộp thuế không phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước tương ứng với số tiền thuế Kho bạc Nhà nước đã khấu trừ.

…”

- Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 4384/TCT-CS ngày 12/11/2021 của Tổng cục Thuế v/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

“Điểm mới 2: Sửa đổi quy định về khai thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng tại tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính (hoạt động xây dựng được xác định theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành), cụ thể:

 Sửa đổi về đối tượng khai thuế, nộp thuế là nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trực tiếp ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính.

…”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn về nguyên tắc như sau:

Đối với hoạt động xây dựng tại tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính (hoạt động xây dựng được xác định theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành) thì nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trực tiếp ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT của các công trình, hạng mục công trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC và nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có công trình xây dựng theo quy định tại tiết c.1, điểm c, Khoản 3, Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Đề nghị Bà Lê Thị Ngọc căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện đúng quy định.

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn cho Bà Lê Thị Ngọc biết để thực hiện./.

 â

Gửi phản hồi: