Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: - Bộ Tài Chính - Hiệp hội Bảo Hiểm Việt Nam Tôi là : Nguyễn Thị Thuỳ Minh CCCD 044183012667 đại diện hợp pháp cho khách hàng Hà Nga là bên mua BHNT AIA với số HĐ: U800620350 theo Giấy uỷ quyền do Phòng công chứng số 2 ký ngày 12/5/2023 Kính thưa Bộ Tài Chính, kính thưa Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam. Vào tháng 01/2023 ông Hà Nga có đến Ngân hàng VPBank để vay tiền về sửa nhà và được TVV BH AIA tư vấn về gói BH bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ rất hay. Vì tuổi của ông Hà Nga đã lớn nên ông quyết định tham gia cho con là Trần Thị Cẩm Nam với mong muốn là để bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho chị Nam. Thế nhưng điều không may mắn đã xảy ra với gia đình. Vào ngày 12/02/2023 chị Trần Thị Cẩm Nam đã bị tử vong vì đuối nước. Sau khi lo hậu sự cho chị N xong tôi đã nộp hồ sơ YCGQ QLBH về cho Phòng Claim AIA. Gia đình tôi đã nộp hết toàn bộ hồ sơ liên quan đến cái chết của chị N mà gia đình tôi có cho AIA. Còn những gì không có gia đình tôi cũng đã viết đơn trình bày cho AIA hết cả rồi. Vào ngày 09/06/2023 tôi được Anh Nguyễn Hiếu Hoà Tân nhân viên điều tra AIA mời lên VP AIA tại Đà Nẵng để làm việc trực tiếp. ( Có biên bản làm việc kèm theo). Thế nhưng từ đó đến nay gia đình tôi đã nhiều lần gửi mail cho AIA và gọi điện thoại cho A Hoà Tân để hỏi về tiến độ giải quyết YCGQ QLBH nhưng phía AIA đã không trả lời thỏa đáng cho gia đình tôi mà cứ vòng vo, đổ lý do hết vì chỗ này đến vì chỗ kia. Vào ngày 05/07/23 A Hoà Tân có gọi ĐT cá nhân cho tôi và nói “ do bên cơ quan điều tra trả lời 2 lần cho AIA về kết luận điều tra Nguyên nhân cái chết của Chị Nam nhưng chưa đúng nội dung mà bên AIA mong muốn…” Nên hiện tại lại vẫn phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Tôi thấy câu trả lời này không thoả đáng. Vậy lí do mà AIA mong muốn là gì? Việc điều tra nguyên nhân khách hàng tử vong là việc của AIA. Và phía cơ quan chức năng là Viện Kiểm sát, Cơ quan điều tra là các cơ quan chức năng được đại diện cho Nhà nước Việt Nam đã trả lời 2 lần cho AIA rồi nhưng AIA vẫn cho rằng chưa đúng nội dung mong muốn của AIA. Không lẽ vì lí do phía cơ quan chức năng đưa ra kết luận không đúng mong muốn của AIA là công ty không giải quyết hồ sơ YCGQ QLBH cho khách hàng hay sao ? Trong khi tôi đã nhiều lần gọi điện thoại về công ty AIA và đã nhiều lần gửi mail cho các phòng ban có chức năng liên quan nhưng vẫn chưa được giải quyết. Kính thưa Bộ Tài Chính, Thưa Hiệp Hội Bảo Hiểm tham gia BH là để bảo vệ những lúc rủi ro, khó khăn trong cuộc sống chứ cũng chẳng ai mong mình chết để nhận khoản tiền do BH bồi thường cả. Gia đình tôi cũng vậy, thế nhưng khách hàng thì luôn ở thế thấp cổ bé họng làm gì chăng nữa thì phía công ty BH cũng luôn tìm đủ lí do để né tránh và không trả lời thỏa đáng cho khách hàng, luôn né tránh việc bồi thường cho khách hàng. Vì vậy tôi viết mail này kính gửi Bộ Tài Chính và Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam can thiệp giúp gia đình tôi. Rất mong Bộ Tài Chính và Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam xem xét thúc đẩy về tiến độ giải quyết từ phía AIA để tạo sự tin tưởng và uy tín cho tất cả khách hàng đối với BHNT tại Việt Nam Tôi xin thay mặt gia đình chân thành cảm ơn! Đà Nẵng, ngày 31 tháng 07 năm 2023 Kính đơn: Nguyễn Thị Thuỳ Minh SĐT 0984156931 - 0903126529
23/05/2024
Trả lời:

Trên cơ sở quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15

- Khoản 16 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm như sau:

“16.Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệpbảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệpbảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi môphải bồi thường,trả tiềnbảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng.”.

- Điểm đ, điểm e khoản 2 Điều 20 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm như sau:

“2. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có các nghĩa vụ sau đây:

đ) Bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

e) Giải thích bằng văn bản lý do từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm;”

- Điều 32 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định phương thức giải quyết tranh chấp như sau: Tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp được giải quyết thông qua hòa giải hoặc Trọng tài hoặc Tòa án theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật.”.

2. Theo báo cáo từ Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam), Công ty đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm đã giao kết và quy định pháp luật có liên quan./.

Gửi phản hồi: