Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Cục giám sát bảo hiểm. Tên tôi là Trần Thị Giang. địa chỉ: Tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái nguyên. Tôi có tham gia HĐ bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam số HĐ 02495264. Trong thời gian từ 9/2/2021 đến ngày 21/2/2021 tôi có nằm viện để điều trị bệnh viêm phế quản phổi. Theo hợp đồng với công ty bảo hiểm Aviva tôi có làm đề nghị thanh toán và cung cấp: Giấy ra viện, biên lai thanh toán tiền viện phí, bệnh án, bản sao kê chi phí khám chữa bệnh, đơn xác nhận nghỉ công tác trong thời gian điều trị bệnh của công ty tôi làm việc. Tuy nhiên phía Công ty bảo hiểm Aviva yêu cầu bổ sung Phiếu chăm sóc, tờ điều trị mới thanh toán quyền lợi bảo hiểm cho tôi. Tuy nhiên Phía bệnh viện C đã trả lời tôi là phía bệnh viện chỉ Cung cấp Bệnh án và Bảng kê chi phí khám chữa bệnh, trong đo đã tóm tắt toàn bộ quá trình bệnh án của tôi và chi tiết các loại thuốc tôi đã sử dụng làm cơ sở để thẩm tra. Nhưng công ty bảo hiểm nhân thọ Aviva cố tình làm khó khách hàng, buộc tôi phải cung cấp Phiếu chăm sóc, nếu không sẽ không thanh toán quyền lợi cho tôi. Vậy xin hỏi cục giám sát bảo hiểm. Tôi có phải bổ sung giấy tờ trên không và nếu phía Bệnh viện từ chối cung cấp giấy tờ đó thì tôi Công ty bảo hiểm Aviva có quyền từ chối thanh toán cho tôi không?
13/10/2022
Trả lời:

1. Quy định của pháp luật - Khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 quy định: “1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.”. - Điểm c, điểm d khoản 2 Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm: “ c) Trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm; d) Giải thích bằng văn bản lý do từ chối trả tiền bảo hiểm hoặc từ chối bồi thường”. - Điểm d khoản 2 Điều 18 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm: “d. Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm”.
2. Ý kiến nội dung câu hỏi của bà Giang Trên cơ sở nội dung câu hỏi của Bà, Bộ Tài chính đã có công văn số 13556/QLBH-NT ngày 18/4/2022 chuyển câu hỏi của Bà đến Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam để xem xét, giải quyết. Đề nghị Bà phối hợp với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam để giải quyết theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm đã giao kết và quy định pháp luật có liên quan.
Gửi phản hồi: