Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Hỏi: Hiện tại tôi đang làm bên Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình thuộc Sở TNMT cho hỏi trước đây việc lập quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị áp dụng Thông tư 72/2017TT-BTC NHƯNG đến năm 2021 thay đổi thành thông 108/2021/TT-BTC BÃI BỎ TT72 THÌ CHO HỎI các mẫu biểu sử dụng lập dự toán thu chi hiện nay sử dụng theo biểu mẫu nào để lập dự toán cho Ban, vì trong thông tư 108/2021/TT-BTC không có để mẫu lập dự toán cho đơn vị BAn . Rất mong được sự giúp đỡ để tôi có thể làm đúng theo quy định của Tài chính. Xin cảm ơn!
23/05/2023
Trả lời:

Tại văn bản, độc giả chưa nêu rõ Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh là Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành lập hay Ban QLDA do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh là chủ đầu tư thành lập theo quy định của pháp luật xây dựng; do vậy, chưa có cơ sở trả lời Độc giả.

          Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Gửi phản hồi: