Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính Đơn vị nộp thuế: Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới Địa chỉ: BT1-12 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội Mã số thuế: 0102724749 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện hoạt động theo Giấy chứng nhận hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-710 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 21/3/2008 sửa đổi bổ sung mới nhất ngày 04/12/2020. Hiện nay, Viện đang áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp nhưng Bộ báo cáo tài chính năm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Vì vậy, để thống nhất chế độ kế toán và báo cáo tài chính năm, Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới xin đề nghị Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính hướng dẫn, giải đáp vấn đề sau: - Đối với các tổ chức hoạt động như Viện sẽ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hay Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017. - Nếu Viện tiếp tục áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 thì mẫu báo cáo tài chính sẽ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC có được không? Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới rất mong được sự quan tâm, phản hồi của Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính để Viện có cơ sở pháp lý thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Trân trọng!
19/05/2023
Trả lời:

Về nội dung thư hỏi của độc giả, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính đã có công văn trả lời Công văn số 65/LNNĐ-KHTC ngày 10/5/2023 của Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới. Đề nghị độc giả nghiên cứu thực hiện./.

Gửi phản hồi: