Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính và Cơ quan Thuế. Tôi có một vấn đề về kê khai thuế liên quan đến Hàng bán bị trả lại. Năm 2017: 1. Công Ty Tôi có bán hàng hóa và xuất hóa đơn GTGT VAT 10% cho Công Ty Khác 2. Công Ty Tôi kê khai khấu trừ VAT 10% - CÔng Ty Khác kê khai khấu trừ theo phương pháp trực tiếp 3. Cả 2 Công Ty đều kê khai , khấu trừ và nộp thuế Năm 2023 - Công Ty Khác chuyển phương pháp kê khai thuế là Khấu trừ. Yêu cầu trả lại hàng đã mua. Thuế GTGT lúc này đang là 8%. Vậy phần này bên nào sẽ xuất hóa đơn hàng bán trả lại và sẽ kê khai thuế như thế nào ạ. Xin Bộ Tài Chính tư vấn giúp Công Ty.
25/09/2023
Trả lời:


Gửi phản hồi: