Sẽ sửa đổi, bãi bỏ nhiều điều kiện đầu tư, kinh doanh lĩnh vực tài chính

Sẽ sửa đổi, bãi bỏ nhiều điều kiện đầu tư, kinh doanh lĩnh vực tài chính 22/06/2018 07:24:00 15

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Sẽ sửa đổi, bãi bỏ nhiều điều kiện đầu tư, kinh doanh lĩnh vực tài chính

22/06/2018 07:24:00

(Thoibaotaichinhvietnam.vn) Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

M:\nb2.jpg

Lĩnh vực chứng khoán sửa đổi nhiều điều kiện về đầu tư, kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi hơn

cho các tổ chức, cán nhân tham gia lĩnh vực chứng khoán. Ảnh: TL.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại 5 lĩnh vực thuộc Bộ Tài chính quản lý, đó là: Kế toán, kiểm toán; tài chính ngân hàng; kinh doanh bảo hiểm; giá; chứng khoán.

Đối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán, dự thảo nghị định đã sửa đổi và bãi bỏ một số điều về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng...

Lĩnh vực tài chính ngân hàng, sửa đổi một số điều Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Theo đó, mức vốn điều lệ tối thiểu đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2 tỷ đồng.

Quy định trước đây, mức 2 tỷ đồng là mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ và trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định.

Ngoài ra, dự thảo nghị định còn sửa đổi, bãi bỏ một số điều Nghị định số 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số và sửa đổi, bãi bỏ một số điều Nghị định số 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; kinh doanh casino; kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế...

Đối với lĩnh vực chứng khoán, dự thảo nghị định sửa đổi một số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Trong đó quy định, cá nhân tham gia góp vốn thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định pháp luật về doanh nghiệp.

Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài thực hiện các nghiệp vụ môi giới chứng khoán được thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Đồng thời, dự thảo cũng sửa đổi, bãi bỏ một số điều Nghị định số 86/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán./. 

Minh Anh