Kho bạc Nhà nước huy động gần 65,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động gần 65,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ 18/06/2018 11:02:00 15

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kho bạc Nhà nước huy động gần 65,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

18/06/2018 11:02:00

(Thoibaotaichinhvietnam.vn) Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tuần qua Kho bạc Nhà nước tiếp tục huy động thành công 4.200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Như vậy, kể từ đầu năm 2018 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 65.881 tỷ đồng trái phiếu thông qua đấu thầu tại HNX.

Theo đó, trong tuần, phiên huy động do Kho bạc Nhà nước phát hành có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng, tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng)  và 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 4.200 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 9 thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,32%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6/6/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,32%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,65%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6/6/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,65%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 4 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,18%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6/6/2018).

Riêng trái phiếu các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 30 năm không có lãi suất trúng thầu nên không có khối lượng trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm 2018 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 65.881 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX./.

D.T