Thu vào ngân sách hơn 5.288 tỷ đồng từ chống buôn lậu

Thu vào ngân sách hơn 5.288 tỷ đồng từ chống buôn lậu 14/06/2018 07:16:00 12

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thu vào ngân sách hơn 5.288 tỷ đồng từ chống buôn lậu

14/06/2018 07:16:00

(Thoibaotaichinhvietnam.vn) Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, thống kê sơ bộ 5 tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 65.921 vụ việc vi phạm; thu nộp ngân sách hơn 5.288 tỷ đồng…

M:\nb4-.jpg

Bộ đội biên phòng phát hiện, thu giữ, xử lý thuốc lá nhập lậu. Ảnh: Văn phòng Ban 389

Theo đánh giá của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, công tác chống buôn lậu, khởi tố vi phạm của các lực lượng chức năng đã được nâng cao, qua đó góp phần lành mạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, xuất - nhập khẩu. 

5 tháng đầu năm số vụ khởi tố vi phạm lên đến 754 vụ, tăng hơn 55%, số đối tượng bị khởi tố cũng lên tới 882 người, tăng hơn 55% so với cùng kỳ.

Trong thời gian tới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia sẽ tiếp tục yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 41/NQ-CP về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới; Chỉ thị số 30/CT-TTg về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá…

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, các bộ, ngành xây dựng, sửa đổi, bổ sung và đề xuất kiến nghị các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đặc biệt là sửa đổi, bổ sung các quy định còn sơ hở thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành để hỗ trợ lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới…

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức các lực lượng chức năng từ trung ương đến các địa phương; khen thưởng, động viên, nêu gương kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích.

Có quy định cụ thể để điều chuyển, thay thế, kỷ luật những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có biểu hiện bao che, dung túng cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân tham gia chống buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại; nâng cao tinh thần tố giác, không tham gia, không tiếp tay vi phạm pháp luật./.

Ngọc Linh