Chính sách thuế đối với mặt hàng dự kiến nhập khẩu

Chính sách thuế đối với mặt hàng dự kiến nhập khẩu 05/03/2024 13:35:00 144

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Chính sách thuế đối với mặt hàng dự kiến nhập khẩu

05/03/2024 13:35:00

(HQ Online) - Đó là vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan của Công ty CA SYSTEM DONGNAI VINA.

Để DN thực hiện, về thuế NK, tại khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK quy định về các trường hợp được hoàn thuế bao gồm: “Các trường hợp hoàn thuế: Người nộp thuế đã nộp thuế XNK nhưng không có hàng hóa XNK hoặc XNK ít hơn so với hàng hóa XNK đã nộp thuế; người nộp thuế đã nộp thuế XK nhưng hàng hóa XK phải tái nhập được hoàn thuế XK và không phải nộp thuế NK; người nộp thuế đã nộp thuế NK nhưng hàng hóa NK phải tái xuất được hoàn thuế NK và không phải nộp thuế XK; người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm; người nộp thuế đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất, trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan.

Công chức Hải quan Đồng Nai giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: N.H

Số tiền thuế NK được hoàn lại xác định trên cơ sở trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái XK tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết trị giá sử dụng thì không được hoàn lại thuế NK đã nộp. Không hoàn thuế đối với số tiền thuế được hoàn dưới mức tối thiểu theo quy định của Chính phủ”.

Căn cứ các quy định hiện hành và trường hợp của DN, Tổng cục Hải quan cho rằng, hàng hóa của Công ty CA SYSTEM DONGNAI VINA không thuộc trường hợp được hoàn thuế NK.

Liên quan đến chính sách thuế GTGT, tại khoản 1 Điều 22 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định “Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT và hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh”. Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty CA SYSTEM DONGNAI VINA liên hệ với cơ quan Thuế để được hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT.

Đối với việc xác định đối tượng hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dự kiến NK, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty CA SYSTEM DONGNAI VINA gửi văn bản kiến nghị tới Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Bộ Tài chính (đơn vị chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thuế bảo vệ môi trường) để được hướng dẫn cụ thể.

Nụ Bùi

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%