Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tài chính”

Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tài chính” 29/09/2023 14:00:00 253

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tài chính”

29/09/2023 14:00:00

Sáng ngày 29/9/2023, tại Hà Nội, để thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của Bộ Tài chính, Viện Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (CLTC), Khối thi đua số 2 (gồm Viện CLTC, Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, Nhà nghỉ Bộ Tài chính) của Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tài chính”. Ông Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện CLTC, Ông Phạm Thu Phong - Tổng biên tập Thời báo Tài chính, Ông Phạm Văn Hoành - Tổng biên tập Tạp chí Tài chính, Ông Phan Ngọc Chính - Giám đốc Nhà xuất bản Tài chính đồng chủ trì Hội thảo.

Ông Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng CLTC phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính, Công đoàn Bộ Tài chính, Văn phòng Bộ Tài chính, Viện Nghiên cứu Hải quan và đông đảo phóng viên, biên tạp viên các cơ quan báo chí thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Thu Phong, Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam cho biết, ngày 03/02/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-BTC về việc thành lập các Khối thi đua các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc tuyến khen thưởng Bộ Tài chính. Do đó, để thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của Bộ Tài chính và nhằm tăng cường sự hợp tác, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị tuyên truyền trong Bộ, Khối thi đua số 2, Viện CLTC tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tài chính” nhằm trao đổi, thảo luận về công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tài chính, phân tích những khó khăn, thách thức đặt ra trong quá trình thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tài chính thời gian tới.

Ông Phạm Thu Phong, Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thanh Nga, Phó Viện trưởng Viện CLTC, Bộ Tài chính cho biết, kế hoạch Thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của Bộ Tài chính năm 2023 đã đề ra mục tiêu là kịp thời thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật tài chính, kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài chính, trong đó tập trung vào kết quả đạt được và những đóng góp của ngành Tài chính vào những thành tựu chung của đất nước; qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh về một ngành Tài chính tích cực, năng động, sáng tạo, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động tuyên truyền để định hướng dư luận trong xây dựng chính sách và các giải pháp điều hành tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Bà Nguyễn Thanh Nga, Phó Viện trưởng Viện CLTC phát biểu tại Hội thảo

Do đó, để thực hiện mục tiêu mà Bộ Tài chính đã đề ra, trong thời gian tới công tác thông tin tuyên truyền của Viện CLTC sẽ tiếp tục được tăng cường và nâng cao hiệu quả hơn nữa, đảm bảo bám sát định hướng tuyên truyền của Bộ, những vấn đề xã hội quan tâm, trong đó tập trung vào một số nội dung tuyên truyền trọng tâm như: (i) Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo Thông báo số 111/TB-BTC ngày 06/2/2015 về công tác thông tin tuyên truyền của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; (ii) Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan chuyên môn trong và ngoài ngành Tài chính để chủ động tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội, nhất là các vấn đề “nóng” mà dư luận xã hội quan tâm; (iii) Thực hiện một số nội dung tuyên truyền trọng tâm như: Tuyên truyền các cơ chế, chính sách, chiến lược tài chính, tuyên truyền các kết quả, những giải pháp chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật của bộ, cơ quan, đặc biệt trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng; kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ... tuyên truyền các vấn đề kinh tế - tài chính được dư luận quan tâm.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đậu Huy Sáu, Phó Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam nêu rõ, hoạt động tài chính - ngân sách nhà nước là lĩnh vực chuyên sâu, có tính đặc thù riêng và gắn với yếu tố niềm tin công chúng. Thông tin về các cơ chế chính sách cũng như công tác điều hành của lĩnh vực tài chính so với các lĩnh vực khác có tính nhạy cảm, lan truyền, phạm vi ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Ông Đậu Huy Sáu, Phó Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Trước yêu cầu phát triển của thực tiễn, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính đã luôn quan tâm, chỉ đạo công tác truyền thông, coi đây là một trong những trụ cột nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai đồng bộ từ các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị chức năng đến tận các đơn vị cơ sở ở các địa phương. Mục tiêu là đưa các chính sách của Ngành đến mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao niềm tin người dân với các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và ngành Tài chính.

Bên cạnh đó, truyền thông cũng là một trong những kênh để tiếp nhận, lắng nghe, phản hồi và giúp xây dựng chính sách, nhất là các chính sách mới liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đang đặt ra những thách thức lớn đối với những người làm công tác truyền thông nói chung và truyền thông trong lĩnh vực tài chính nói riêng.

Người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư và nhà quản lý đang phải đối mặt với khả năng thông tin không chính xác và thiếu tin cậy, xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, thậm chí đến từ cả những cơ quan báo chí khi một khâu nào đó trong quy trình tiếp nhận thông tin chưa đạt được độ chính xác theo tiêu chuẩn. Để ứng phó với các thách thức trên, hoạt động truyền thông của ngành Tài chính luôn đứng trước yêu cầu đổi mới về nội dung và hình thức để đạt hiệu quả tốt nhất, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi quan điểm, hành vi của công chúng khi tiếp cận các thông tin, từ đó góp phần giảm thiểu rủi ro đối với người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội thảo, Ông Đỗ Văn Hải, Phó Tổng biên tập Tạp chí Tài chính nêu rõ, trong thời gian tới, trong bối cảnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước và của ngành Tài chính, các cơ quan báo chí trong Ngành nói chung và Tạp chí Tài chính nói riêng cần tiếp tục chủ động, kịp thời tuyên truyền hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài chính. Đặc biệt, các cơ quan báo chí cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận, thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tài chính của báo chí ngành Tài chính nói chung và Tạp chí Tài chính nói riêng, Tạp chí Tài chính đưa ra một số kiến nghị: Các nội dung tuyên truyền dài hạn, ngắn hạn cần được quan tâm; cần có chính sách hỗ trợ các cơ quan báo chí để chi trả nhuận bút; chi trả các chuyên đề tuyên truyền thường kỳ hoặc các đợt truyền thông theo kế hoạch, hoặc có cơ chế hỗ trợ đặt hàng cho các chuyên đề; xây dựng đội ngũ chuyên gia kinh tế ủng hộ các chính sách để báo chí ngành Tài chính dễ dàng tiếp cận chuyên gia khi cần các ý kiến đồng thuận về các chính sách mới. Bên cạnh đó, các đơn vị báo chí cần chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, các Tổng cục và các đơn vị thuộc Bộ về kế hoạch thông tin tuyên truyền, các kế hoạch nâng cao chất lượng tuyên truyền cho các đối tượng trong và ngoài ngành; tiếp tục nâng cao chất lượng các bài viết, các sản phẩm; đa dạng hóa cách thức thể hiện các sản phẩm để phù hợp với cách mạng số...

Ông Đỗ Văn Hải, Phó Tổng biên tập Tạp chí Tài chính phát biểu tại Hội thảo

Ông Phan Ngọc Chính, Giám đốc Nhà xuất bản Tài chính cho biết, sự nghiệp xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hoạt động xuất bản phải chăm lo bảo vệ, khẳng định và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm sai trái, lạc hậu. Do đó, cần xây dựng những chính sách và cơ chế phù hợp để xuất bản hoạt động có hiệu quả trong cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ông Phan Ngọc Chính, Giám đốc Nhà xuất bản Tài chính phát biểu tại Hội thảo

Bên cạnh những bài tham luận được trình bày, Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, phát biểu trực tiếp tại Hội thảo. Các nội dung trao đổi về công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tài chính, những kiến nghị giải pháp có ý nghĩa vô cùng thiết thực và hữu ích trong việc nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền nói chung và của Bộ Tài chính nói riêng.

Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu bế mạc tại Hội thảo, ông Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng CLTC cho biết, Hội thảo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra ban đầu, là một trong các hoạt động thi đua của Khối thi đua số 2 hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm xây dựng và phát triển của ngành Tài chính. Đây cũng là sự kiện đặt nền móng cho các Hội thảo tiếp theo trong hoạt động thông tin tuyên truyền về lĩnh vực tài chính - ngân sách cũng như công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ nói chung và các đơn vị trong Khối thi đua số 2 nói riêng. Viện CLTC sẽ tổng hợp những kết quả đạt được, những hạn chế vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị tại Hội thảo để báo cáo Bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền của Bộ Tài chính trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội thảo

Nguyễn Trang

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%