Kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra thuế 39.748 tỷ đồng

Kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra thuế 39.748 tỷ đồng 20/09/2023 10:24:00 284

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra thuế 39.748 tỷ đồng

20/09/2023 10:24:00

(Haiquanonline.com.vn) Tính đến hết tháng 8/2023, toàn ngành Thuế thực hiện 38.866 cuộc thanh tra, kiểm tra tại DN; kiểm tra được 393.280 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Toàn ngành Thuế thực hiện 38.866 cuộc thanh tra, kiểm tra tại DN; kiểm tra 393.280 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Theo đó, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 39.748 tỷ đồng, bằng 102,89% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 10.348 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.194 tỷ đồng; giảm lỗ là 28.205 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 7.189 tỷ đồng, bằng 69,47% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Trong đó, về kết quả thanh tra, tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 4.186 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 176 tỷ đồng; giảm lỗ là 11.703 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 2.853 tỷ đồng, bằng 68,2% số tăng thu qua thanh tra.

Về kết quả kiểm tra, tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 5.775 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 934 tỷ đồng; giảm lỗ 15.919 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 3.949 tỷ đồng, bằng 68,4% số tăng thu qua kiểm tra.

Ngành Thuế cũng kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế được 393.280 hồ sơ, bằng 85,3% so với cùng kỳ năm 2022; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 386 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 83 tỷ đồng; giảm lỗ là 582 tỷ đồng.

Hoài Anh

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%