Toàn ngành Tài chính thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành

Toàn ngành Tài chính thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành 10/07/2023 09:38:00 1240

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Toàn ngành Tài chính thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành

10/07/2023 09:38:00

(Theo thoibaotaichinhvietnam.vn) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI (28/8/1945 - 28/8/2025).

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Tài chính, Bộ trưởng đã ký ban hành chỉ thị. Chỉ thị nêu rõ, năm 2025 là năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước như: Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam... Đặc biệt, năm 2025 cũng là năm tròn kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025).

Nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành Tài chính lần thứ VI, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu cấp uỷ, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính tập trung triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ.

Ảnh: Minh họa.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị quán triệt quan điểm đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn ngành Tài chính, nêu cao tinh thần đại đoàn kết, tạo động lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Tài chính.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm và thi đua với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính. Đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và trí tuệ; cổ vũ, động viên công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm chung sức đồng lòng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm và công tác thi đua, khen thưởng; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - khen thưởng các cấp, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, là việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi đơn vị, mỗi cá nhân, tạo thành cao trào hành động cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI.

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động, gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu đề ra.

Các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính phải được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, đúng với các quy định; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai các nhiệm vụ chính trị của ngành, phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước, của ngành.../.

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%