Đổi mới cơ cấu chi ngân sách nhà nước đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế tại Việt Nam

Đổi mới cơ cấu chi ngân sách nhà nước đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế tại Việt Nam 28/04/2023 16:54:00 253

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Đổi mới cơ cấu chi ngân sách nhà nước đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế tại Việt Nam

28/04/2023 16:54:00

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%