Quản trị chiến lược cải cách hệ thống thuế thông qua xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động

Quản trị chiến lược cải cách hệ thống thuế thông qua xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động 30/06/2023 16:01:00 412

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quản trị chiến lược cải cách hệ thống thuế thông qua xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động

30/06/2023 16:01:00

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%