Chi bộ Viện sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Chi bộ Viện sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 29/06/2023 14:57:00 290

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Chi bộ Viện sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

29/06/2023 14:57:00

Ngày 29/6/2023, tại trụ sở Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (CLTC), Chi bộ Viện CLTC đã tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Như Quỳnh - Bí thư Chi bộ Viện chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có toàn thể đảng viên của Chi bộ Viện CLTC.

Toàn cảnh họp sơ kết

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 6 tháng đầu năm 2023, Chi bộ Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo Viện CLTC thực hiện tốt các nhiệm vụ: Trình xin ý kiến Ban Cán sự Đảng về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ; trình Bộ ký Quyết định số 1346/QĐ-BTC ngày 26/6/2023 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017; thực hiện một số nhiệm vụ trong Nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài chính tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW trong năm 2022.

Bên cạnh đó, Chi bộ Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo Viện CLTC phối hợp với các đơn vị trong Bộ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; chủ trì, lấy ý kiến của các đơn vị liên quan trong Bộ để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn…

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Viện CLTC phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ tham gia xây dựng thể chế, chính sách trong lĩnh vực tài chính - ngân sách. Chi bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo Viện phối hợp tham gia khoảng 350 ý kiến với các đơn vị trong Bộ liên quan đến các vấn đề thể chế, chính sách tài chính - ngân sách nhà nước...

Chi bộ Viện cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo Viện CLTC phối hợp với các bộ, ngành khác trong xây dựng thể chế, chính sách; chuẩn bị các nội dung phục vụ Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ làm việc với các tổ chức quốc tế và tham dự các hội nghị quốc tế; kiện toàn Hội đồng khoa học và công nghệ ngành Tài chính nhiệm kỳ 2021 - 2023; phê duyệt định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ ngành Tài chính giai đoạn 2024 - 2026; triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cơ sở; tổ chức hội thảo khoa học; thực hiện tốt công tác giới thiệu, tuyên truyền hoạt động điều hành của Bộ, Lãnh đạo Bộ, tuyên truyền chế độ, chính sách ngành Tài chính; xuất bản Thông tin Tài chính, Thông tin Phục vụ Lãnh đạo và Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam; website đảm bảo tiến độ và chất lượng...

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2023, Chi Bộ Viện CLTC đã chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, đạt kết quả tốt trên các phương diện: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Các đảng viên trong toàn Chi bộ đã nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, qua đó hoàn thành có kết quả các nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, Chi bộ Viện CLTC đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, Chi bộ Viện sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể đảng viên và viên chức trong Viện; tiếp tục quán triệt và thực hiện học tập, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

PV

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%