Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Nghiên cứu sửa luật để giải quyết nhiều vướng mắc lớn

Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Nghiên cứu sửa luật để giải quyết nhiều vướng mắc lớn 20/03/2023 16:24:00 381

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Nghiên cứu sửa luật để giải quyết nhiều vướng mắc lớn

20/03/2023 16:24:00

(TBTCO) Bộ Tài chính vừa tổ chức hội thảo về “Định hướng xây dựng luật thay thế Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp” (Luật số 69). Đại diện nhiều cơ quan, tập đoàn, tổng công ty đánh giá rất cao các nội dung, định hướng, nguyên tắc xây dựng luật thay thế Luật số 69 mà Bộ Tài chính đề xuất; đồng thời cho rằng những nội dung này khi được thực thi sẽ tạo một bước ngoặt lớn về chính sách, giải quyết nhiều vướng mắc lâu nay trong hoạt động của doanh nghiệp.

Làm rõ thẩm quyền của doanh nghiệp để sử dụng vốn nhà nước hiệu quả nhất

Vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ xác định là tài sản doanh nghiệp

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, thực hiện ý kiến kết luận của Bộ Chính trị về mô hình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN); các yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH); chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi) đang được xem xét, Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ luật trình Chính phủ xem xét thông qua để báo cáo UBTVQH, Quốc hội theo hướng giữ nguyên các nội dung đã được Chính phủ thông qua trình UBTVQH. Đồng thời, bổ sung 3 nội dung trong 4 nhóm chính sách đã được thông qua.

Cụ thể, ở nhóm chính sách 2 bổ sung nội dung: “Việc tính giá trị quyền sử dụng đất trong xác định giá trị DN khi thực hiện cổ phần hóa và khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, liên doanh, liên kết thực hiện theo quy định của Luật Đất đai (sửa đổi)”. Ở nhóm chính sách 3, bổ sung nội dung: “Các DN nhà nước thực hiện việc đấu thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu (sửa đổi)”.

Nhóm chính sách 4 bổ sung nội dung: “Việc thực hiện chức năng chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN thông qua các cơ quan đại diện và người đại diện sở hữu vốn (trong đó Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN là cơ quan chuyên trách thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn tại DN)”.

Dương An

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%