Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 17/01/2023 10:09:00 222

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

17/01/2023 10:09:00

Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023. Công tác này nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật, các quy định của pháp luật tài chính chính xác, kịp thời, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính

Kế hoạch được Bộ Tài chính ban hành nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật, các quy định của pháp luật tài chính chính xác, kịp thời, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; Đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 26/4/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Công tác hỗ trợ pháp lý được lồng ghép, kết hợp với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người nộp thuế, người khai hải quan và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ tổ chức truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các hình thức truyền thông, tuyên truyền, phổ biến gồm: Tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật; Tổ chức tọa đàm, đối thoại, bồi dưỡng kiến thức tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Xây dựng, biên soạn cấp phát ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp... phổ biến, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật; Xây dựng chương trình truyền thông các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các bài viết, bài giới thiệu trên các báo, tạp chí và xây dựng chương trình phóng sự trên các Đài phát thanh truyền hình; Tuyên truyền thông qua các nền tảng kỹ thuật số (websie, zalo, facebook). 

Trong năm 2023, Bộ Tài chính thực hiện hỗ trợ pháp lý, lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo văn bản đối với các nhóm văn bản quy phạm pháp luật gồm: Nhóm văn bản về thuế; Nhóm văn bản về chứng khoán; Nhóm văn bản về kinh doanh bảo hiểm; Văn bản về tài chính doanh nghiệp; Văn bản về tài chính ngân hàng.

Tiếp nhận kiến nghị, giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp

Cùng với công tác tuyên truyền, Bộ Tài chính sẽ tiếp nhận kiến nghị, phản ánh và giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế và các đơn vị có liên quan tiếp nhận kiến nghị, câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến các quy định về thuế, hải quan, chứng khoán.

Trên cơ sở đó, tổ chức các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, giải đáp vướng trong thực tiễn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật đồng thời giải đáp trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử. 

Các đơn vị khác thuộc Bộ tiếp nhận các vướng mắc, kiến nghị và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp thông qua các hình thức: giải đáp bằng văn bản; giải đáp thông qua mạng điện tử; giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Cập nhật, thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật tài chính mới

Để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính sẽ cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật tài chính mới được ban hành. Bộ Tài chính giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện cập nhật, phân loại các văn bản liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở văn bản do các đơn vị chủ trì soạn thảo gửi về để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Đối với các đơn vị có trang/chuyên trang thông tin điện tử có trách nhiệm cập nhật và đăng tải các văn bản liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa lên Chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên trang/chuyên trang của mình. Các đơn vị thuộc Bộ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua các cơ quan báo chí của ngành.

Các cơ quan báo chí của ngành Tài chính tăng cường thông tin, tuyên truyền pháp luật tài chính cho cộng đồng các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc viết tin, bài viết đăng tải trên cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính và trên các báo, tạp chí trong và ngoài Ngành, các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong đó, chú trọng đến việc tuyên truyền các đề xuất chính sách mới có tác động lớn đến xã hội theo Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; phản ánh các ý kiến đóng góp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình soạn thảo văn bản. 

Theo kế hoạch, Vụ Pháp chế được giao nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại kế hoạch này. Lồng ghép các nội dung hỗ trợ pháp lý với các hoạt động thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính với chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài chính năm 2023.

Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo phân công; đối với các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính có liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không nêu trong kế hoạch này, các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế phát sinh để lựa chọn các văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị chủ trì soạn thảo và phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bằng các hình thức thích hợp. Tổ chức pháp chế thuộc Tổng cục có trách nhiệm chủ trì, giúp Thủ trưởng đơn vị triển khai công tác này tại đơn vị. 

Trần Huyền

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%