Kho bạc Nhà nước phối hợp thực hiện hiệu quả giải pháp thu ngân sách

Kho bạc Nhà nước phối hợp thực hiện hiệu quả giải pháp thu ngân sách 12/07/2022 16:15:00 115

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kho bạc Nhà nước phối hợp thực hiện hiệu quả giải pháp thu ngân sách

12/07/2022 16:15:00

(Thuenhanuoc.vn) Ngày 11/7/2022, Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

Cải cách toàn diện công tác thu ngân sách nhà nước

Năm 2022, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) xác định mục tiêu và phương châm hành động là hoàn thiện cơ chế, quy trình nghiệp vụ theo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030, tăng cường chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống KBNN. Báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc KBNN Trần Thị Huệ cho biết, ngay từ đầu năm, toàn hệ thống đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần cùng ngành tài chính thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Cụ thể, toàn hệ thống chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước (NSNN). Theo đó, tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin, số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nhằm cải cách công tác thu NSNN như mở rộng địa bàn bắt buộc thanh toán cá nhân qua tài khoản, triển khai đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống KBNN, tiếp tục mở rộng phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại, chuẩn bị các điều kiện để triển khai hoàn trả các khoản thu NSNN trên Cổng dịch vụ công quốc gia… Qua đó, góp phần tập trung nhanh nguồn thu, thanh toán chi trả kịp thời cho NSNN, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý ngân quỹ nhà nước và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN.

Về công tác chi ngân sách, toàn hệ thống đã kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, đảm bảo trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng nội dung, mục đích, tiêu chuẩn, định mức của pháp luật, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài. Đặc biệt, kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Với các giải pháp đã thực hiện, trong 6 tháng đầu năm, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát khoảng 442.342 tỷ đồng chi thường xuyên, bằng 39,8% dự toán chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Cùng lúc, kiểm soát, thanh toán 156.100 tỷ đồng chi đầu tư, bằng 26,8% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao. Ngoài ra, KBNN triển khai tốt công tác xây dựng, triển khai các đề án, chính sách; công tác kế toán, thanh toán, quyết toán NSNN, tổng hợp lập báo cáo tài chính nhà nước; điều hành ngân quỹ nhà nước và thực hiện nhiệm vụ huy động vốn thông qua phát hành Trái phiếu Chính phủ…

Sớm hoàn thiện quy trình về kiểm soát chi

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của toàn hệ thống trong 6 tháng đầu năm. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Tổng Giám đốc KBNN đề nghị lãnh đạo các đơn vị KBNN tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, tập trung chỉ đạo, điều hành để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, chủ động nghiên cứu và khẩn trương hoàn thiện các quy trình về kiểm soát chi, quy trình tự động thanh toán, liên thông các ứng dụng. Đồng thời, nghiên cứu phân loại, phân luồng các nội dung kiểm soát chi theo mức độ rủi ro để rút ngắn thời gian thanh toán, tạo thuận lợi cho người giao dịch, song vẫn đảm bảo kiểm soát chi, thanh toán đúng quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị KBNN tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại để triển khai mở rộng phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử theo lộ trình đã được Bộ Tài chính phê duyệt để vừa tạo thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế, vừa thu nhanh, kịp thời các khoản thu về cho NSNN. Đối với công tác hiện đại hóa công nghệ thông tin, Tổng Giám đốc KBNN nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện đề án nâng cấp hệ thống Tabmis và các ứng dụng để hình thành hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số theo hướng có lộ trình cụ thể gắn với các nhiệm vụ giải pháp đồng bộ, lâu dài và khả thi. Song song với đó, các đơn vị KBNN cần tăng cường giám sát từ xa, tổ chức kiểm tra đột xuất công tác kiểm soát chi NSNN; xây dựng, hoàn thiện đề án định hướng công tác thanh tra, kiểm tra đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 làm cơ sở để cải cách toàn diện hoạt động thanh kiểm tra của toàn hệ thống.

Bảo Trân

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%