Tiếp tục khẳng định vai trò kênh huy động vốn và công cụ quản lý vĩ mô

Tiếp tục khẳng định vai trò kênh huy động vốn và công cụ quản lý vĩ mô 04/01/2021 16:04:00 214

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tiếp tục khẳng định vai trò kênh huy động vốn và công cụ quản lý vĩ mô

04/01/2021 16:04:00

(Nhandan.com.vn) Với sự ổn định kinh tế vĩ mô cùng việc chính thức áp dụng Luật Chứng khoán 2019 và những giải pháp thiết thực sẽ được triển khai trong năm 2021, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng, tiếp tục khẳng định vai trò kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế và công cụ quản lý vĩ mô hiệu quả của Chính phủ.

Thông điệp trên được Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh tại buổi Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2021 diễn ra vào sáng ngày 04/01/2021 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đồng chí Đinh Tiến Dũng, năm 2021 được đánh giá là năm quan mang dấu ấn quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam.

Đặc biệt là sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp diễn ra sẽ thông qua những văn kiện quan trọng như Chiến lược phát triển 10 năm 2021 - 2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và trên cơ sở đó Chính phủ sẽ ban hành các kế hoạch, giải pháp thực thi hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ ngay từ đầu năm.

Ngoài ra, kể từ ngày 01/01/2021, Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020 cùng có hiệu lực, tạo ra một khuôn khổ pháp lý và môi trường đầu tư đồng bộ, minh bạch hơn cho hoạt động của doanh nghiệp, bảo vệ nhà đầu tư và phát triển TTCK bền vững, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Theo đó, Bộ trưởng Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các đơn vị liên quan tập trung nỗ lực đưa các quy định, chính sách mới của Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn vào cuộc sống, để hỗ trợ cho doanh nghiệp phát hành huy động vốn, bảo vệ quyền của nhà đầu tư và thúc đẩy TTCK Việt Nam phát triển lành mạnh.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc đẩy nhanh cơ cấu lại TTCK theo Đề án. Trong đó, hoàn thiện bộ máy Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Việt Nam theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng lộ trình cơ cấu lại các thị trường cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa; tiếp tục tái cơ cấu hệ thống các định chế trung gian trên thị trường theo định hướng của Chính phủ.

Bảo đảm an toàn ổn định hệ thống giao dịch, đưa hệ thống công nghệ thông tin mới và hoạt động đồng bộ tại Sở GDCK Việt Nam và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Trên cơ sở đó sẽ triển khai xây dựng thêm thị trường phái sinh, trái phiếu doanh nghiệp và các sản phẩm mới theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, gắn với niêm yết trên TTCK để tăng quy mô và chất lượng hàng hóa cho TTCK, thúc đẩy quy mô và thanh khoản thị trường, đưa thêm các sản phẩm mới.

Tăng cường giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát TTCK và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật của thị trường nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và hoạt động lành mạnh của doanh nghiệp.

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 2021 - 2030 để định hình mục tiêu, giải pháp về lộ trình phát triển TTCK - thị trường vốn về dài hạn.

Thay mặt ngành chứng khoán, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng đã tiếp thu các chỉ đạo của Bộ trưởng và cam kết sẽ cùng với các bộ ngành liên quan, hai Sở GDCK, VSD và các thành viên thị trường triển khai các chương trình hành động cụ thể thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ trưởng giao.

Giang Khôi