Hơn 5,5 triệu tỷ đồng bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2020

Hơn 5,5 triệu tỷ đồng bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2020 30/12/2020 08:33:00 222

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hơn 5,5 triệu tỷ đồng bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2020

30/12/2020 08:33:00

(nhandan.com.vn) Ngày 27/12, Tổng cục Thống kê cho biết, trong năm 2020 các doanh nghiệp đã bổ sung vào nền kinh tế hơn 5,5 triệu tỷ đồng, tăng hơn 39% so với năm 2019.

Trong năm 2020, cả nước có gần 135 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 2,2 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là hơn 1 triệu lao động, giảm 2,3% về số doanh nghiệp, tăng 29,2% về vốn đăng ký và giảm 16,9% về số lao động so với năm 2019.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2020 đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 32,3% so với năm 2019. Nếu tính cả hơn 3,3 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 39,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2020 là hơn 5,5 triệu tỷ đồng, tăng hơn 39% so với năm 2019. Bên cạnh đó, còn có 44,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,9% so với năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên 179 nghìn doanh nghiệp, tăng 0,8% so với năm 2019. Trung bình mỗi tháng có 14,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Năm 2020, cả nước có hơn 101 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 13,9% so với năm 2019, bao gồm: 46,6 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 62,2%; gần 37,7 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 13,8%; gần 17,5 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 3,7%. Trung bình mỗi tháng có gần 8,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Doanh nghiệp lạc quan

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV/2020 cho thấy: Có 40,6% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất - kinh doanh quý IV/2020 tốt hơn quý III/2020; 24,7% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 34,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất - kinh doanh ổn định. Dự kiến quý I/2021 so với quý IV/2020, có 42,8% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 19% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 38,2% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất - kinh doanh sẽ ổn định