Ưu tiên thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ

Ưu tiên thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ 16/12/2020 17:35:00 311

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ưu tiên thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ

16/12/2020 17:35:00

(Nhandan.com.vn) Phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) luôn được xem là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong những năm qua, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực tế, ngành CNHT nước ta ngày càng lớn mạnh, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng cũng như chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, sự phát triển hiện nay của ngành CNHT Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng. Cụ thể, sản phẩm CNHT sản xuất trong nước chưa phong phú về chủng loại, kiểu dáng và mẫu mã, chất lượng sản phẩm còn thấp, giá thành cao. Mặt khác, quy mô và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp CNHT còn yếu, chưa đủ lực để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, sản xuất toàn cầu; trình độ công nghệ còn khoảng cách so với các nước cùng khu vực. Ðiều này khiến tỷ lệ nội địa hóa các ngành công nghiệp còn ở mức thấp; nhiều ngành công nghiệp có thế mạnh như điện tử, dệt may, da giầy, ô-tô, xe máy,… vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu, khiến sản xuất bị động, chi phí cao.

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP, trong đó nêu rõ nhiều giải pháp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của CNHT. Ðó là cần xây dựng, hoàn thiện và triển khai hiệu quả, đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển CNHT; bố trí, bảo đảm và huy động nguồn lực hiệu quả để triển khai thực hiện các chính sách này. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi về lãi suất đối với doanh nghiệp CNHT và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển. Mặt khác, tạo cơ hội hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong nước thông qua thu hút đầu tư hiệu quả và thúc đẩy kết nối kinh doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp đa quốc gia, các công ty sản xuất, lắp ráp trong nước và nước ngoài; xây dựng các khu CNHT tập trung để tạo cụm liên kết ngành; phát triển các ngành công nghiệp vật liệu nhằm tăng tính tự chủ về nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng nội địa, sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu...

Ðể nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, thời gian tới cần xây dựng và vận hành hiệu quả các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng và địa phương nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp CNHT ưu tiên phát triển đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, tạo cơ hội tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Ðồng thời, hình thành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi về tài chính, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, nâng cao năng lực của các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng. Các trung tâm này có vai trò kết nối các trung tâm tại địa phương, hình thành hệ sinh thái chung về công nghệ và sản xuất công nghiệp,… Những giải pháp nói trên nếu thật sự được triển khai hiệu quả, chắc chắn sẽ tạo bước đột phá cho ngành CNHT trong thời gian tới, góp phần đạt mục tiêu Nghị quyết số 115/NQ-CP đề ra là đến năm 2030, sản phẩm CNHT đáp ứng 70% nhu cầu cho sản xuất, tiêu dùng nội địa; chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp.

Chí Công