Tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công

Tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công 10/07/2017 16:49:00 285

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công

10/07/2017 16:49:00

Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư toàn xã hội nửa đầu năm 2017 tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2016 và tương đương 32,8% GDP nhưng vốn đầu tư của khu vực kinh tế nhà nước chỉ tăng 6,8% - chưa bằng một nửa so với tốc độ tăng 14,9% của khu vực kinh tế ngoài nhà nước, theo đó, khu vực kinh tế nhà nước chỉ còn chiếm 35,9% tổng vốn đầu tư toàn xã hội - thấp hơn so với tỷ trọng 38,7% của khu vực ngoài nhà nước.

Ðóng góp của khu vực nhà nước vào đầu tư sụt giảm, trong khi hiệu quả đầu tư chưa được cải thiện có thể là một trong những nguyên nhân khiến cho GDP sáu tháng đầu năm chỉ tăng có 5,73% so với cùng kỳ năm trước. Ðặc biệt, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN) sau sáu tháng chỉ thực hiện được 115 nghìn tỷ đồng, bằng 38,7% kế hoạch năm và chỉ tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, vốn do trung ương quản lý đạt 37,1% kế hoạch năm và tăng 7,5% so cùng kỳ năm 2016, còn vốn do địa phương quản lý cũng chỉ đạt 39,3% kế hoạch năm và tăng tương ứng 7,6%.

Nửa đầu năm 2016, GDP tăng 5,52% trong khi vốn đầu tư toàn xã hội lại tăng tới 11,7% so với cùng kỳ năm 2015 và bằng 32,9% GDP. Trong đó, vốn khu vực nhà nước cũng chỉ chiếm 37,1% tổng vốn và tăng 6,5% so cùng kỳ năm 2015. Như vậy, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công nửa đầu năm 2017 đã cao hơn một chút so với cùng kỳ năm trước, song riêng vốn đầu tư từ NSNN lại giải ngân chậm hơn hẳn.

Rõ ràng, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 6,7%, riêng nửa cuối năm 2017 cần tăng trưởng 7,4%, cần nhiều giải pháp mạnh và hiệu quả, trong đó có giải pháp tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công nói chung, vốn đầu tư từ NSNN nói riêng, cùng với bảo đảm nâng cao hiệu quả đầu tư công. Trong sáu tháng còn lại của năm, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn đầu tư từ NSNN thông qua các giải pháp chủ yếu sau:

Kiên quyết loại bỏ các dự án đầu tư công kém hiệu quả, triển khai chậm hay thậm chí chưa chuẩn bị đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định, để tập trung vốn cho các dự án đầu tư có hiệu quả cao, triển khai đúng tiến độ, làm tốt khâu chuẩn bị đầu tư, thậm chí cho phép những dự án đầu tư tốt được đầu tư vượt tiến độ kế hoạch, để sớm đưa vào khai thác.

Tiếp tục cải cách thủ tục quản lý đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những chủ đầu tư dự án tốt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đi đôi với giải ngân vốn kịp thời theo đúng tiến độ, giảm những thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, nặng tính xin - cho và sách nhiễu chủ các dự án đầu tư tốt.

Ðôn đốc các bộ, ngành trung ương và địa phương nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả, với quy trình xét duyệt, phê chuẩn và giải ngân vốn rõ ràng, gọn nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, chống lãng phí và thất thoát.

Khẩn trương xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản đối với một số dự án đầu tư công, khai thông nguồn vốn đầu tư công, đồng thời nâng cao năng lực và động lực thực hiện các dự án đầu tư tốt đúng tiến độ, thậm chí vượt tiến độ.

Vấn đề quyết định tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công là lựa chọn đúng những dự án tốt, hướng nguồn vốn đầu tư công vào các dự án này để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời bảo đảm tốc độ giải ngân vốn phù hợp tiến độ thực của mỗi dự án.

Theo nhandan.com.vn