Quyết định số 573/QĐ-BTC ngày 28/3/2017 về việc bổ sung thành viên tham gia Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2017

Quyết định số 573/QĐ-BTC ngày 28/3/2017 về việc bổ sung thành viên tham gia Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2017 03/04/2017 17:10:00 245

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định số 573/QĐ-BTC ngày 28/3/2017 về việc bổ sung thành viên tham gia Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2017

03/04/2017 17:10:00