Quốc hội thông qua Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp với số phiếu tán thành cao

Quốc hội thông qua Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp với số phiếu tán thành cao 21/06/2013 07:09:00 496

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quốc hội thông qua Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp với số phiếu tán thành cao

21/06/2013 07:09:00

Chiều 19/6, với 91,57% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

image

Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế suất phổ thông 22% từ 1-1-2014 và từ 1-1-2016 áp dụng thuế suất 20%. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển, việc áp dụng 2 mức thuế suất phổ thông này sẽ khiến giảm thu Ngân sách khá lớn. Năm 2014 giảm khoảng 22.200 tỷ đồng. Năm 2016 giảm thêm khoảng từ 21.190 - 21.580 tỷ đồng so với việc áp dụng mức thuế suất 22%.

Ông Phùng Quốc Hiển cũng nêu rõ, trong bối cảnh thu ngân sách gặp rất nhiều khó khăn hiện nay, nếu tiếp tục giảm mạnh thuế suất thuế TNDN theo như đề xuất một số đại biểu Quốc hội sẽ tác động lớn đến cân đối ngân sách.

Trong bối cảnh thu ngân sách gặp rất nhiều khó khăn hiện nay, nếu tiếp tục giảm mạnh thuế suất thuế sẽ tác động lớn đến cân đối ngân sách. Hơn nữa, so với mặt bằng thuế suất của các nước trong khu vực và trên thế giới thì mức thuế suất phổ thông 22% trong giai đoạn 2014-2015 và thuế suất 20% từ năm 2016 là phù hợp, bảo đảm tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Theo đó, quy định về thuế suất được sửa đổi, bổ sung như sau: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 13 của Luật này.

Những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% quy định tại khoản này chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 1/1/2016. Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% tại khoản này là doanh thu của năm trước liền kề. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Luật cũng quy định rõ ưu đãi về thuế suất đối với thu nhập của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ tiên tiến; thu nhập của cơ quan báo chí, xuất bản; thu nhập của doanh nghiệp từ đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch; thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

Ngoài ra, Luật quy định, “phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ” nằm trong khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo in theo quy định của Luật Báo chí; thu nhập của cơ quan xuất bản từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản được ưu đãi áp dụng thuế suất 10%.

Liên quan đến miễn thuế thu nhập của Công ty Quản lý tài sản quốc gia (VAMC), Ủy ban Thường vụ cho biết đa số ý kiến thảo luận đề nghị làm rõ mô hình tổ chức, thời hạn hoạt động của tổ chức này. Theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì tổ chức này được thành lập theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Thời hạn hoạt động của Công ty quản lý tài sản quốc gia chưa được quy định trong dự thảo luật là do hoạt động của công ty này phụ thuộc vào tình hình kết quả xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014.

Riêng quy định về  áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội tại khoản 7 Điều 1 của Luật được thực hiện từ ngày 1-7-2013.

NL