Ngày 21-6: Huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành

Ngày 21-6: Huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành 24/06/2013 07:40:00 468

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ngày 21-6: Huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành

24/06/2013 07:40:00

Ngày 21/6/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu là 1.000 tỷ đồng, trong đó có 500 tỷ đồng thời hạn 3 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 500 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,60-8,00%/năm. Kết quả, huy động được 200 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 7,60%/năm (cao hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,10%).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 500 tỷ đồng với lãi suất đặt thầu là 9,00%/năm. Do lãi suất đặt thầu cao hơn lãi suất trần nên không có trái phiếu trúng thầu tại kỳ hạn này.

Như vậy, tính cả kết quả huy động của phiên đấu thầu ngày 21/6/2013, NHCSXH đã huy động được 5.430 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu từ đầu năm 2013 đến nay./.

NLP