Tài chính Việt Nam 2010 hướng tới ổn định và bền vững

Tài chính Việt Nam 2010 hướng tới ổn định và bền vững 18/08/2011 10:11:00 473

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tài chính Việt Nam 2010 hướng tới ổn định và bền vững

18/08/2011 10:11:00

image

Tài chính Việt Nam 2010 hướng tới ổn định và bền vững / Viện CL&CSTC-Hà Nội, NXB Tài chính, 2010.

Các tin khác