Báo cáo thường xuyên - Năm 2011

Báo cáo thường xuyên - Năm 2011 09/08/2011 16:04:00 852

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Báo cáo thường xuyên - Năm 2011

09/08/2011 16:04:00

- Xu thế nợ công sau khủng hoảng và chỉ tiêu đánh giá mức độ an toàn (31/3/2011)

 

- Biến đổi khí hậu trong khu vực Đông Nam Á và Việt Nam: Tác động đến tài khoá, tài chính và kiến nghị chính sách (25/3/2011)

 

- Xu hướng cải cách chính sách tài khoá đối phó với tình trạng thâm hụt ngân sách (16/6/2011)

 

- Đô la hoá và các biện pháp chống đôla hoá (5/4/2011)

 

- Mô hình cơ quan quản lý và đầu tư vốn nhà nước, kinh nghiệm các nước và bài học cho Việt Nam (17/6/2011)

 

- Thảm hoạ động đất và sóng thần ở Nhật Bản: Những tác động đến kinh tế châu Á và Việt Nam (18/4/2011)

- Cải cách chính sách thuế thu nhập cá nhân các nước và một số vấn đề rút ra đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế Thu nhập cá nhân của Việt Nam (15/3/2011).