Nâng cao hiệu quả quản lí vốn đầu tư từ NSNN ở Việt Nam,

Nâng cao hiệu quả quản lí vốn đầu tư từ NSNN ở Việt Nam, 21/10/2011 15:32:00 1374

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nâng cao hiệu quả quản lí vốn đầu tư từ NSNN ở Việt Nam,

21/10/2011 15:32:00

Nâng cao hiệu quả quản lí vốn đầu tư từ NSNN ở Việt Nam, (đề tài năm 2007-2009). Chủ nhiệm: GS.,TS Nguyễn Công Nghiệp - Thứ trưởng Bộ Tài chính. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học tài chính - Học viện Tài chính.