Một số vấn đề cơ bản về tài chính - tiền tệ của Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010

Một số vấn đề cơ bản về tài chính - tiền tệ của Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010 21/10/2011 15:31:00 925

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Một số vấn đề cơ bản về tài chính - tiền tệ của Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010

21/10/2011 15:31:00

Một số vấn đề cơ bản về tài chính - tiền tệ của Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010, (đề tài năm 2005-2007). Chủ nhiệm: GS.,TS Vũ Văn Hoá - Giám đốc Học viện Tài chính. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học tài chính - Học viện Tài chính