Chính sách giá trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Chính sách giá trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế của Việt Nam 21/10/2011 15:31:00 720

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Chính sách giá trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế của Việt Nam

21/10/2011 15:31:00

Chính sách giá trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế của Việt Nam, (đề tài năm 2004-2006). Chủ nhiệm: TS Bùi Quốc Bảo - Phó viện trưởng. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu khoa học thị trường giá cả - Học viện Tài chính