TTBC về một số vấn đề được dư luận xã hội, báo chí quan tâm trong tháng 2/2024

01/03/2024 16:13:00

Chiều 3/1, Văn phòng Bộ Tài chính đã phát đi TTBC về một số lĩnh vực được dư luận xã hội, báo chí quan tâm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong tháng 2/2024.

TTBC số 52 về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2023

28/12/2023 09:34:00

Trên cơ sở bình chọn của các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan báo chí ngành Tài chính, Bộ Tài chính công bố 10 sự kiện nổi bật ngành Tài chính năm 2023, cụ thể:

Liên kết website