Thu ngân sách qua KBNN Thái Bình đạt 149% dự toán

03/02/2023 11:21:00

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2023 của KBNN Thái Bình cho thấy, tính đến hết ngày 31/12/2022, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 14.994 tỷ đồng, bằng 149% so với dự toán năm.

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh: Thu NSNN từ khu vực doanh nghiệp FDI tăng mạnh

30/01/2023 16:42:00

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 1/2023 là 4.260 tỷ đồng, đạt 17,9% so với dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao. Trong đó, thuế, phí là 4.217 tỷ đồng, đạt 20,3% dự toán, bằng 151% so với cùng kỳ năm 2022.

Thu NSNN của Cục Thuế TP HCM vượt trên 18% dự toán

28/12/2022 15:53:00

Theo báo cáo của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, năm 2022, tổng thu nội địa trên địa bàn do cơ quan thuế quản lý năm 2022 ước thực hiện là 319.500 tỷ đồng, đạt 118,3% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2021.

KBNN Thái Bình: Sẵn sàng cho công tác quyết toán năm 2022

28/12/2022 11:56:00

Tính đến hết ngày 30/11/2022, luỹ kế thu NSNN qua KBNN tỉnh Thái Bình đạt  trên 12.600 tỷ đồng, bằng 126% dự toán năm.

Cục thuế tỉnh Hậu Giang tích cực hỗ trợ người nộp thuế

27/12/2022 13:24:00

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT), Cục thuế tỉnh Hậu Giang đã thường xuyên cập nhật các văn bản quy định về thuế, phản ánh các hoạt động của cơ quan thuế trên Trang thông tin điện tử Cục thuế. Đồng thời, thông tin cảnh báo, thông tin hỗ trợ NNT kịp thời, dễ tiếp cận, tìm hiểu nhằm thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế.

Liên kết website