Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên chủ động các giải pháp bảo quản hàng hóa dự trữ

06/12/2023 16:52:00

Báo cáo kết quả công tác tháng 11/2023 của Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên cho thấy, công tác bảo quản vật tư, hàng hóa dự trữ quốc gia luôn được đơn vị chú trọng. Đơn vị đã thường xuyên kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý chất lượng gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023.

KBNN Sóc Trăng thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, an toàn, hiệu quả

06/12/2023 16:51:00

KBNN Sóc Trăng luôn bám sát chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN về những nhiệm vụ, giải pháp quản lý điều hành ngân sách nhà nước năm 2023, thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, đảm bảo theo dự toán, kế hoạch vốn giao.

Liên kết website