Chính sách tài khóa tạo động lực cho tăng trưởng

24/11/2023 11:05:00

Trước bối cảnh nền kinh tế vừa nỗ lực khắc phục những tác động của dịch Covid-19, vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới phát sinh từ môi trường quốc tế cũng như nội tại nền kinh tế, cùng với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, chính sách tài khóa được thực hiện chủ động, đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ với các chính sách khác để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện các mục tiêu về tăng trưởng. Các giải pháp tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp như: giảm thuế, phí cũng như gia hạn thuế và tiền thuê đất...đã và đang phát huy tác dụng. Cùng với đó, chi ngân sách nhà nước (NSNN) đã ưu tiên cho chi đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Đề xuất sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

10/10/2023 15:08:00

Bộ Tài chính đã dự thảo dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và đang gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành. Theo đó, cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung 10 nhóm chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng bộ với hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo ổn định nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đề xuất sửa đổi tổ chức thu phí thẩm định bán hàng đa cấp

01/06/2023 16:52:00

Bộ Tài chính đã có công văn gửi các bộ, ngành liên quan lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 156/2016/TT-BTC quy định về phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Cộng hưởng thế mạnh

19/12/2022 07:59:00

Để tăng khả năng xuất nhập khẩu, giảm chi chí vận chuyển, việc thiết lập những “cầu nối” liên kết về cơ sở hạ tầng trong hoạt động logistics là vô cùng quan trọng, nhất là trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu còn nhiều rủi ro.

Giải pháp điều hành thu, chi NSNN trong bối cảnh mới

21/11/2022 15:42:00

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19, hoạt động sản xuất - kinh doanh chưa phục hồi trở lại hoàn toàn như trước khi xảy ra đại dịch, các vấn đề nội tại của nền kinh tế chưa được giải quyết, cuộc xung đột địa chính trị tại Ukraine bất ngờ xảy ra đã làm cho tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế lại càng trở nên biến động phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh này, các nhiệm vụ thu, chi ngân sách đã bị ảnh hưởng như thế nào và cần thực hiện những giải pháp gì trong thời gian tới để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra?

Chính sách tài khóa trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều khó khăn, thách thức

21/11/2022 15:40:00

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế đều có nhiều khó khăn, khi dư địa chính sách tiền tệ không còn nhiều, chính sách tài khóa là yếu tố quyết định cùng với chính sách thương mại, xuất nhập khẩu và các chính sách khác để hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Việc thực hiện các chính sách tài khóa trong thời gian tới cần hướng tới mục tiêu tập trung ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ phục hồi nền kinh tế.

Liên kết website