Nâng cao năng lực quản trị công ty và quản lý rủi ro

16/04/2024 16:52:00

Ngày 15/4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Uỷ ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo đào tạo trực tuyến về quản trị công ty và quản lý rủi ro hiệu quả.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua gạo nhập kho dự trữ năm 2024

12/04/2024 17:15:00

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa ban hành Quyết định số 164/QĐ-TCDT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 196 gói thầu, mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2024 tại các Cục DTNN khu vực.

Quy định mới về định mức chi phí nhập, xuất hàng tại cửa kho dự trữ quốc gia

10/04/2024 15:22:00

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 20/2024/TT-BTC quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2024.

Quy định mới về định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia

10/04/2024 15:20:00

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 21/2024/TT-BTC quy định về định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) trực tiếp quản lý, có hiệu lực từ ngày 15/5/2024. Thông tư này có hiệu lực sẽ thay thế Thông tư số 161/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia

10/04/2024 15:19:00

Từ ngày 10/5 tới, định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia được áp dụng theo Thông tư số 18/2024/TT-BTC về quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Hết tháng 3, KBNN huy động thành công 80.229 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

10/04/2024 14:35:00

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hoạt động đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong tháng 3/2024 tiếp tục diễn ra sôi động với tổng giá trị phát hành thành công đạt 32.550 tỷ đồng, tăng 15,55% so với tháng trước.

Liên kết website