Đảng ủy Bộ Tài chính triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy Bộ Tài chính triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 15/11/2023 16:52:00 333

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Đảng ủy Bộ Tài chính triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

15/11/2023 16:52:00

Vừa qua, Đảng ủy Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý 3 năm 2023 trọng tâm công tác Quý 4 năm 2023.

Đảng ủy Bộ Tài chính họp báo cáo về công tác xây dựng đảng

Theo đó, trong Quý III/2023, Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, thủ trưởng các cơ quan đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tích cực, chủ động nghiên cứu, tập trung thực hiện các giải pháp chính sách tài khóa, kết hợp với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023.

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023; Thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được Đảng ủy Bộ quan tâm với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng, phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị trực thuộc. Trong quý 3 năm 2023, toàn Đảng bộ đã tổ chức được 02 lớp Đảng viên mới cho 190 đồng chí; 03 lớp đối tượng đảng cho 262 quần chúng ưu tú. Thực hiện Quyết định kết nạp đảng viên mới cho 86 quần chúng; Quyết định chuyển đảng chính thức cho 113 đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt đảng đi, đến cho 106 trường hợp; Quyết định cấp thẻ đảng cho đảng viên tại các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc. Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo rà soát, cập nhật hồ sơ đảng viên đối với các đảng bộ, chi bộ thuộc loại hình doanh nghiệp, hiệp hội ngoài nhà nước để phục vụ cho việc chuyển giao về sinh hoạt tại địa phương theo kế hoạch.

Cũng trong Quý III/2023, Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện các kết luận của TW về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ đạo tổ chức thực hiện quy trình kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng; quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo đảng viên và thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm của chi bộ; yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức làm việc với Đoàn Kiểm tra 858 của Ủy ban Kiểm tra TW. Đã tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 07 tổ chức đảng trực thuộc. Đảng ủy chỉ đạo 12 tổ chức đảng trực thuộc tổ chức tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Đảng ủy Bộ; thực hiện giám sát thường xuyên đối với 53/53 tổ chức đảng trực thuộc theo quy định.

Đảng ủy Bộ đã tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về công tác xóa đói giảm nghèo; tổ chức thực hiện công tác phối hợp ủng hộ, xây, sửa nhà cho người nghèo tại xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên cũng như lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn Bộ Tài chính báo cáo Công đoàn viên chức Việt Nam về kết quả Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXVI nhiệm kỳ 2023-2025.

Phát huy kết quả đạt được, trong quý IV, Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tới các cán bộ, đảng viên. Tiếp tục phối hợp với các đảng bộ, chi bộ tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong Đảng bộ.

HD

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Liên kết website