Tài chính kế toán thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

Tài chính kế toán thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân 10/11/2023 17:13:00 558

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tài chính kế toán thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

10/11/2023 17:13:00

Ngày 10/11, tại Hà Nội, Học viện Tài chính phối hợp với các Trường: Đại học Tài chính - Marketing, Đại học Tài chính - Kế toán, Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính đồng tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Tài chính - Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững” (FASPS-5) dưới hình trực tiếp kết hợp trực tuyến.

NGND.PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, NGND.PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng trong phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, bền vững thực sự trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Theo đó, Chiến lược đề ra nhiệm vụ cần phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước cả về số lượng, chất lượng, khuyến khích hình thành, phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế; phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp với tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt 60 - 65%...

Theo NGND.PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, để đạt mục tiêu đề ra, mỗi năm trung bình phải tăng thêm ít nhất 143.000 doanh nghiệp. Đồng thời, phải có hàng loạt giải pháp tương ứng nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển bền vững. Việc phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững là một nhân tố không chỉ đảm bảo cho việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà còn tham gia vào giải quyết hàng loạt những vấn đề xã hội như: tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực…

Nhằm đưa ra các giải pháp, đề xuất cũng như kiến nghị để thúc đẩy kinh tế tư phát triển trong bối cảnh mới, Học viện Tài chính phối hợp với các trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính cùng tổ chức Hội thảo Quốc tế lần thứ 5 với chủ đề: “Tài chính - Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà quản trị doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp trong nước và quốc tế trao đổi, chia sẻ thông tin, định hướng về kinh tế, tài chính - kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững nhằm đạt được mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây cũng là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm xây dựng, phát triển Học viện Tài chính” - Giám đốc Học viện Tài chính cho biết.

Đông đảo đại biểu dự Hội thảo theo hình thức trực tuyến

Hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học của các trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu ở trong và ngoài nước. Ban tổ chức đã nhận được hơn gần 200 bài viết và lựa chọn, biên tập được 135 bài viết có chất lượng để đăng trong Kỷ yếu Hội thảo quốc tế. Các bài viết gửi về Hội thảo đã tập trung phân tích đánh giá, nhận định về kinh tế, tài chính, quản trị, nhân lực, kế toán và kiểm toán… với phát triển kinh tế nói chung và kinh tế tư nhân nói riêng. Các bài nghiên cứu mang hàm lượng khoa học cao, thể hiện tính đa dạng trong cách tiếp cận phát triển kinh tế tư nhân nhanh và bền vững.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo diễn ra với 2 phiên họp toàn thể và phiên thảo luận theo các chủ đề. Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, phân tích và làm rõ nhiều nội dung như: Các quan điểm và nhận thức về kinh tế tư nhân; Các chính sách tài chính - kế toán cho phát triển kinh tế tư nhân; Thực trạng, vai trò, đóng góp của kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam; Kinh tế tư nhân trong bối cảnh hội nhập, cách mạng 4.0, tham gia các Hiệp định thương mại tư do kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; Vai trò của nhà nước và các chủ đề khác liên quan đến thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân…

Thu Trang

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Liên kết website