Tháng 5, Cục Thuế Bắc Ninh thu NSNN đạt kết quả khả quan

Tháng 5, Cục Thuế Bắc Ninh thu NSNN đạt kết quả khả quan 24/05/2022 16:35:00 60

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tháng 5, Cục Thuế Bắc Ninh thu NSNN đạt kết quả khả quan

24/05/2022 16:35:00

 

Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước thực hiện trong tháng 5 là hơn 1.000 tỷ đồng, lũy kế số thu đến hết tháng 5/2022 ước đạt gần 12.000 tỷ đồng, đạt khoảng hơn 48% so với dự toán Bộ và Tỉnh giao, trong đó thuế, phí đạt hơn 10.000 tỷ đồng, đạt 53,5% dự toán, bằng 118,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 5, các đơn vị thực hiện dự toán thu nắm bắt sát tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn, dự báo số thực hiện dự toán thu NSNN năm 2022, trong đó đánh giá số thuế giảm do chính sách, số thuế được gia hạn theo dự thảo Nghị định Chính phủ. Vì vậy, việc đôn đốc các đối tượng khai thuế đúng theo quy định. Các đơn vị được giao kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 trên cơ sở đánh giá rủi ro, lựa chọn NNT có rủi ro cao về thuế nằm trong kế hoạch năm sẽ triển khai kiểm tra tại trụ sở NNT trước. Thực hiện nghiêm túc việc ghi chép Nhật ký điện tử thanh tra, kiểm tra theo đúng lịch trình kiểm tra tại trụ sở NNT và nội dung, kết quả công việc hàng ngày.

Bên cạnh đó, Cục tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, thực hiện kế hoạch thu nợ năm 2022 đã giao cho từng đơn vị theo chỉ đạo và chỉ tiêu giao của Tổng cục Thuế. Ước thực hiện thu nợ tháng 5/2022 là 63.750 triệu đồng.

Trong tháng 5, công tác tuyên truyền hỗ trợ tiếp tục được chú trọng thực hiện như: Hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan thuế cho 1.712 đối tượng; hỗ trợ qua điện thoại cho 1.842 lượt đối tượng hỏi và hướng dẫn về chính sách thuế; trả lời chính sách thuế bằng văn bản cho 79 đơn vị. Tiếp nhận 8.730 hồ sơ khai thuế, nhập các loại hồ sơ khai thuế trên chương trình quản lý thuế tập trung.

Kim Chung

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Liên kết website