Cục Quản lý giá quyết định thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh của công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn

Cục Quản lý giá quyết định thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh của công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn 18/05/2022 15:15:00 29

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Cục Quản lý giá quyết định thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh của công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn

18/05/2022 15:15:00

Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) vừa có quyết định số 675/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 007/TĐG đối với công ty cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn kể từ ngày 30/4/2022.

Theo đó, Công ty cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trong vòng 03 ngày và chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và phảu tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá./.

Mộc Lan

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Liên kết website