Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn và giảm 35 khoản phí

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn và giảm 35 khoản phí 22/11/2021 15:42:00 133

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn và giảm 35 khoản phí

22/11/2021 15:42:00

Ngày 19/11, Bộ Tài chính có công văn số 13202/BTC-CST gửi các Bộ, ngành liên quan về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Bộ Tài chính cho biết, năm 2021, thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã ban hành 05 Thông tư quy định giảm mức thu 34 khoản phí, lệ phí.

Dự báo năm 2022, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường; có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với những biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, ngày 27/10/2021, Bộ Tài chính có công văn số 12312/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương cho phép kéo dài thời gian giảm phí, lệ phí đến hết 30/6/2022 đối với 34 khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2021; Đồng thời, bổ sung giảm 50% mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Ngày 15/11/2021, Văn phòng Chính phủ có công văn số 8347/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc xây dựng, ban hành các Thông tư giảm phí, lệ phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ theo đề xuất của Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên và ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp tại văn bản số 4056/BTP-PLDSKT ngày 03/11/2021.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí (bao gồm cả các khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2021) thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính để xem xét, ban hành theo thẩm quyền và quy định của pháp luật để tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ.

Để tiếp tục và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, căn cứ quy định pháp luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nội dung dự thảo Thông tư trên cơ sở kế thừa mức thu các khoản phí, lệ phí đã được quy định giảm tại năm 2021 và bổ sung giảm 50% mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

(Các khoản phí, lệ phí đề xuất tiếp tục gia hạn và giảm xem ở file dự thảo Thông tư đính kèm)./.

Kim Chung

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Liên kết website