Nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán

Nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán 03/11/2021 10:12:00 1346

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán

03/11/2021 10:12:00

Trải qua gần 30 năm hoạt động, thị trường kiểm toán độc lập đã có những bước tiến đáng kể, đạt được các kết quả đáng khích lệ. Qua công tác giám sát hoạt động thực tế tại một số doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ thực hiện một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán.  

Thông qua các hoạt động cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp kiểm toán đã góp phần triển khai cơ chế, chính sách, thực hiện công khai minh bạch báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, ngăn ngừa lãng phí, tham nhũng, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý và điều hành của Chính phủ, doanh nghiệp.

Đối với thị trường dịch vụ kế toán, tính đến 10/9/2021, có 155 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (tăng 20%  so với thời điểm 31/8/2020) và 400 cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (tăng 12,4% so với thời điểm 31/8/2020).

Đối với thị trường dịch vụ kiểm toán, tính đến 30/6/2021, có 208 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán (tăng 7,2% so với thời điểm 31/8/2020 là 194 doanh nghiệp) do một số công ty mới thành lập và 2.311 kiểm toán viên hành nghề (tăng 2,7% so với thời điểm 31/8/2020 là 2.250 kiểm toán viên); Số lượng khách hàng toàn ngành là 61.079, tăng 8,4% so với thời điểm 31/8/2020 là 56.362 khách hàng.

Về cơ bản, các dịch vụ do các doanh nghiệp (kế toán, kiểm toán) cung cấp được xã hội thừa nhận. Nhiều doanh nghiệp có dịch vụ tốt, đã tạo lập vị thế trên thị trường, cung cấp dịch vụ đáng tin cậy cho khách hàng. Chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập, dịch vụ kế toán đã giúp việc triển khai cơ chế, chính sách; thực hiện công khai minh bạch báo cáo tài chính của doanh nghiệp; ngăn ngừa thất thoát, chống lãng phí. Dịch vụ kiểm toán độc lập không chỉ dừng lại ở việc xác nhận thông tin mà còn làm tăng lợi ích cho khách hàng trong quản lý đầu tư xây dựng và cổ phần hoá doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán đã mang lại lợi ích thiết thực, giảm chi phí cho doanh nghiệp, đơn vị kế toán.

Tuy nhiên, qua công tác giám sát tại một số doanh nghiệp cho thấy, về chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán còn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của chuẩn mực kế toán, kiểm toán và các quy định pháp luật có liên quan;... Một số doanh nghiệp kiểm toán chưa xây dựng hoặc chưa thực hiện tốt các chính sách, thủ tục kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, dẫn đến chất lượng dịch vụ kiểm toán chưa đạt yêu cầu. Thực tế, có nhiều kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề làm việc ở nhiều nơi cùng một lúc, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ...

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tổ chức kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán. Qua đó, phát hiện các sai sót, hành vi không tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp, xử lý hoặc kiến nghị biện pháp xử lý, khắc phục cùng với việc công khai thông tin kết quả xử lý vi phạm theo quy định. Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán kiểm toán như: nâng cao năng lực các tổ chức quản lý giám sát hoạt động kiểm toán độc lập, hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán, hoàn thiện khung pháp lý phù hợp với giai đoạn mới. Đồng thời, tái cơ cấu thị trường dịch vụ kiểm toán độc lập, bao gồm cả cung và cầu dịch vụ, cùng với đó, nâng cao năng lực của Hội nghề nghiệp và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

HP

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Liên kết website