Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

18/11/2015

Ngày 22 tháng 03 năm 2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13 về Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật