Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Bộ Tài chính

Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Bộ Tài chính 11/03/2024 15:04:00 228

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Bộ Tài chính

11/03/2024 15:04:00

Ngày 21/02/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 291/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Bộ Tài chính.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm./.

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%