Mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

Mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển 11/03/2024 14:29:00 129

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

11/03/2024 14:29:00

Ngày 05/02/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 08/2024/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển.

Theo quy định của Thông tư, từ ngày 21/03/2024, mức thu lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển được quy định như sau:

- Cấp giấy phép: 22.500.000 đồng/giấy phép

- Cấp lại giấy phép: 7.000.000 đồng/giấy phép

- Gia hạn giấy phép: 17.500.000 đồng/giấy phép

- Sửa đổi, bổ sung giấy phép: 12.500.000 đồng/giấy phép

Người nộp lệ phí là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 60 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển.

Đồng thời, Thông tư quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép nhận chìm ở biển, cụ thể như sau:

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép nhận chìm ở biển trong trường hợp khu vực biển được sử dụng để nhận chìm có một phần hoặc toàn bộ nằm ngoài vùng biển ven bờ hoặc khu vực biển giáp ranh giữa hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển cấp Giấy phép nhận chìm ở biển trong vùng biển ven bờ thuộc phạm vi quản lý của mình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép nhận chìm ở biển nào thì có quyền cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển đó.

- Chính phủ quy định chi tiết việc cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển.

Thông tư số 08/2024/TT-BTC có hiệu lực từ 21/3/2024 và thay thế Thông tư số 105/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển.

P.T

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%