Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan 11/03/2024 14:19:00 188

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

11/03/2024 14:19:00

Ngày 29/01/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 06/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Cụ thể như sau:

Theo đó, Thông tư số 06/2024/TT-BTC quy định người khai hải quan được phân loại mức độ rủi ro theo một trong 09 hạng sau:

- Hạng 1: Doanh nghiệp ưu tiên là doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 (Doanh nghiệp được đánh giá là doanh nghiệp ưu tiên (Mức 1) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC và Thông tư số 07/2019/TT-BTC);

- Hạng 2: Người khai hải quan rủi ro rất thấp;

- Hạng 3: Người khai hải quan rủi ro thấp;

- Hạng 4: Người khai hải quan rủi ro trung bình:

- Hạng 5: Người khai hải quan rủi ro cao:

- Hạng 6: Người khai hải quan rủi ro rất cao;

- Hạng 7: Người khai hải quan không có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong 365 ngày trở về trước tính từ ngày đánh giá và chưa từng bị xử lý về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải quan và lĩnh vực khác do cơ quan hải quan xử phạt;...

Đồng thời, Thông tư quy định căn cứ mức độ rủi ro trong quá trình giám sát việc tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, các thông tin tại văn bản của người khai hải quan gửi về phương án sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm và các thông tin nghiệp vụ tại thời điểm ra quyết định, cơ quan hải quan quyết định việc giám sát và thông báo trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Thông tư số 06/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/03/2024.

V.N

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%